Zagreb – Radosna vijest

Novosti

O nama

Bogoslužja

Nedjelja

10:00 u suradnji s EPC Jelenovac
Bogoslužje

Srijeda

18:00 u suradnji s EPC Jelenovac
Molitveni sastanak

Petak

18:00 u suradnji s EPC Jelenovac
Biblijsko proučavanje

Svjedočanstva

Svjedočanstvo o Božjoj ljubavi, spasenju, oslobađanju od grijeha-pokajanju

U mom najneposrednijem susjedstvu umrli su muž, a nakon osam mjeseci i žena. Nisu prakticirali vjeru i bili su zatvoreni na moje poticaje.  Muž je bio nepokretan, a žena je savjesno brinula. Ja sam kao prva susjeda bila pri ruci za sve što je zapelo u organizaciji njegova zbrinjavanja.

Nakon muževljeve smrti žena je počela moliti, prisjećati se molitve svoje mame i brinuti o sebi. U njenoj samoći češće sam bila s njom, na moju inicijativu, jer  sam  osjećala  da joj je to jako potrebno.

Tako je bilo  i taj petak poslije podne kad sam ja s njom provela-duže vrijeme, a ona se opraštala sa mnom i sa svojim životom. U jednom  trenutku, ponestalo je tema .  predložila sam da se molimo, rekla sam Idemo se pomoliti. Ona je krenula prva – sa pokajanjem: „Bože, oprosti mi… Iduće jutro, kad je stigla kčerka ,ustanovili smo da je preminula.

U žalosti i pripremama za oproštaj, moje je svedočanstvo o njenom iskustvu bilo interesantno svima, pa i mojim ukućanima.

Iz Božje  riječi  znamo da je čovjek  spreman vjerovati i primiti evanđelje ako se pokaje. Dj. 17.30 „Bog  sada zapovjeda  svima  i svagdje da se pokaju“  Dobrota  i ljubav Božja vodi pokajanju i obraćenju.

Moja  molitva je: „ Privilegija je i čast biti Tvoj suradniik Bože moj, dijeliti milost Tvoju po Tvojoj volji“, potaknuti na mir, ljubav božju- rješenje. „Tvoje ime nek  se proslavi, poslušnost Tvom duhu i blagoslov jedan drugome“

Uzvisujemo Tvoje ime, jer nas učiš da živimo po Tvojoj riječi.

Cvijeta Mitić

Od pomoćnog ležaja do apartmana

Hitna služba me odvela u bolnicu. Nije bilo mjesta u bolničkim sobama, pa su u jednoj sobi postavili pomoćni ležaj. To je ležaj na koji legneš i bolje je ne micati se da ne podneš s njega. Ali, Bogu hvala primili su me u bolnicu i na terapiju.

Drugog dana odveli su me u sobu kod dvojice pacijenata. To je bio pravi krevet. Bolnički, ali pravi. Slijedećeg dana medicinske sestre su došle i rekle da ne koristimo toalet jer curi voda na donji kat. Došli su i majstori i dobili smo informaciju kako će nas preseliti u druge sobe. Cimeri su našli sobe, a mene su smjestili na hodnik.

Pitali su me kako mi je dobivati terapiju, boraviti i spavati na hodniku. Rekao sam Bogu hvala dobro je i u najvećoj sobi sam na katu. Imam čak i televizor i aparat za kavu, iako su bili daleko od kreveta 20-tak metara, ali bili su u mojoj sobi (ili možda mom hodniku).

Negdje četvrti-peti dan od kada sam bio u bolnici, jedna medicinska sestra je rekla. Bili ste jako strpljivi i podnosili ova seljenja i boravak na hodniku i sada ćemo vas odvesti konačnu u sobu. Da, to je bio apartman, jednokrevetna soba s televizorom. Mala, ali Bogu hvala da sam uz Njegovu pomoć prošao put od pomoćnog ležaja do apartmana.

Robert Bogešić

Propovijedi

NAJNOVIJE PROPOVIJEDI MOŽETE PRESLUŠATI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU:

EPC Radosna Vijest Zagreb

Strah Gospodnji
(15.03.2020., Glavačko Ivan)

Blago čovjeku koji se boji Jahve i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,  na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,  njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće k`o svjetlost u tami: blag, milosrdan i pravedan Jahve.
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno.
Dovijeka neće on posrnuti: u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,  mirno je njegovo srce uzdajuć` se u Jahvu.
Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, neprijatelje svoje prezire.
On prosipa, daje sirotinji: pravednost njegova ostaje dovijeka,  njegovo će se čelo slavno uzdići.
Ljutito će to gledati bezbožnik, škrgutat će zubima i venuti, propast će želja opakih.
(Ps 112)Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 11-2020.mp3

Slušati i poslušati
(08.03.2020. Bogešić Robert)

Kad onda dođe u Kafarnaum, pristupi k njemu jedan satnik,
I zamoli: “Gospodine, sluga moj leži kod kuće uzet i muči se vrlo,”
On mu reče: “Ja ću doći i ozdravit ću ga.”
(Mk 8:5-7)

Želio je da vidi Isusa, tko je, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta;
to potrča naprijed i pope se na divlju smokvu, da ga mogne vidjeti; jer je onuda morao proći.
Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: “Zakeju, siđi brzo; jer danas moram proboraviti u kući tvojoj.”
(Lk 19:3-5)

Tada žena, koja je već dvanaest godina bolovala od tečenja krvi, pristupi otraga i dotače se skuta haljine njegove.
Jer je rekla u sebi: “Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću.”
Isus se obazre, ugleda je i reče: “Utješi se, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila.” Od toga časa bila je žena zdrava.
(Mt  9:20-22)

A Isus otide na Maslinsku goru.
Rano ujutro dođe opet u hram. Sav narod pohrli k njemu. On sjede i uze ih učiti.
Tada književnici i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubi, postaviše je na sredinu
I rekoše mu: “Učitelju, ova je žena sada zatečena u preljubi.
Mojsije nam je zapovjedio u zakonu, da takve kamenujemo. A ti što veliš?”
Ovim pitanjem htjedoše ga, kušati, da bi ga mogli optužiti. Isus se nagnu dolje i uze pisati prstom po zemlji.
Kad su ga jednako pitali, uspravi se i reče im: “Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!”
I opet se sagnu i pisao je po zemlji.
Kad su čuli odgovor, stadoše izlaziti jedan za drugim počevši d starješina. I ostade Isus sam sa ženom, koja je stajala na sredini.
Isus se uspravi i upita: “Ženo, gdje su oni koji su te tužili? Nitko te ne osudi?”
Ona odgovori: “Nitko, Gospodine!” Tada reče Isus: “Ni ja te neću osuditi. Idi, i od sada više ne griješi!”
(Iv 8:1-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2020.mp3

Kada ne znamo što napraviti, pogledajmo na Gospodina
(01.03.2020. Pastor Steven)

Ali Jošafat dobi ovu vijest: “Dolazi na te veliko mnoštvo s one strane mora, iz Edoma; i eno ga u Haseson Tamaru, to jest u En Gediju. Jošafat se uplaši i stade tražiti Jahvu te oglasi post po svoj Judeji. Skupili se Judejci da traže Jahvu: dolazili iz svih judejskih gradova da ga traže. Tada Jošafat ustade u judejskom zboru u Jeruzalemu, u Domu Jahvinu, pred novim predvorjem i reče: “Jahve, Bože otaca naših, ti si Bog na nebu i vladaš nad svim krivobožačkim kraljevstvima. U tvojoj je ruci takva sila i jakost da se nitko ne može održati pred tobom.
`Kad navali na nas kakvo zlo, osvetni mač ili kuga, ili glad, te kad stanemo pred ovim Domom i pred tobom, jer je tvoje Ime u ovom Domu, i zavapimo k tebi iz svoje nevolje, usliši nas i spasi.
O Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnoštvu koje dolazi na nas niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te.
On reče: “Pozorno slušajte, svi Judejci, Jeruzalemci i ti, kralju Jošafate! Ovako vam govori Jahve: `Ne bojte se i ne plašite se toga velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, nego Božji.
(2.Ljet 20: 2-6, 9, 12, 15)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 09-2020.mp3

Gdje je naš fokus
(23.02.2020. Nešić Antonio)

“Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.
A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!
Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: “Gospodine, tko će te to izdati?
Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: “Gospodine, a što s ovim?
Odgovori mu Isus: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!
Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: “Neće umrijeti”, nego: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?
(Iv 21: 18-23)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 08-2020.mp3

Izvor zaraze ili blagoslova
(16.02.2020., Berković Danijel)

Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!
Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge,
(Hebr 12: 14, 15)

Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini.
Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.
(3. Iv 1: 1, 2)
Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 07-2020.mp3

Strahovi
(09.02.2020., Glavačko Ivan)

Jednoga dana uđe u lađu on i učenici njegovi. I reče im: “Prijeđimo na onu stranu jezera.” I otisnuše se.
Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli.
Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: “Učitelju, učitelju, propadosmo!” On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se umire te nasta utiha.
A on će im: “Gdje vam je vjera?” A oni se prestrašeni u čudu zapitkivahu: “Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?
(Lk 8: 22-25)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 06-2020.mp3

Dva čuda
(02.02.2020., Ivan Glavačko)

Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera.
Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže.
Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: “Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.
Odgovori Šimun: “Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.
Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale.
Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: “Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!
Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime,
a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: “Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
(Lk 5: 1-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 05-2020.mp3

Pametno i mudro
(26.01.2020.., Berković Danijel)

Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom:
silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.
Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu.
Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja;
njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

(Rim 9: 1-5)

Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje
znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću.
Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.
Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.
(Jak 1: 2-5)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 4-2020.mp3

Ustrajnost
(19.01.2020., Nešić Antonio)

Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:
“U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario.
U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: `Obrani me od mog tužitelja!`
No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: `Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak,
jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.
Nato reče Gospodin: “Čujte što govori nepravedni sudac!
Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu?
Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?
(Lk 18: 1-8)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 3-2020.mp3

Gospode vjerujem, ali pomozi mojoj nevjeri
(12.01.2020, Župančić Vatroslav)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 02-2020.mp3

IZ BIBLIOTEKE

PISMOM OSVJEDOČEN
Život Martina Luthera
ANDY JOHNSTON
                                 

Veličina: 20,5×14,5 cm, 78 str.
Izdanje: EPC, Čapljina, 2018., Čapljina
Naslov originala: Convinced By Scripture

 Sadržaj: U ovoj biografiji Martina Luthera, specifično napisanoj za godišnjicu Reformacije, autor oslikava odrastanje mladog i pobožnog Luthera u mračnoj i duhovno pustoj Europi. Opisuje slijed događaja koji su doveli do Lutherove dramatične odluke preispitivanja autoriteta Pape i pomaže nam uvidjeti kako je Bog koristio ovog običnig čovjeka da promjeni tijek povijesti.
Danas je Europa u sličnoj duhovnoj tami, centralno mjesto koje Biblija ima se propituje i unutar crkve, kao i izvan nje. Stoga je ovo najbolje vrijeme za učenje od Luthera, njegovog žara i posvećenja istini. Ova biografija je odlično predstavljanje Lutherovog života koji će nas izazvati i nadahnuti da se držimo biblijskih istina.

 

ČUDESNO VOĐENA
Što danas možemo naučiti od žena iz Biblije
ELISABETH MITTELSTADT

Veličina: 21×14,5 cm, 134 str.
Izdanje: Izvori, 2016., Osijek
Naslov originala: Wunderbar Geleitet
ISBN: 978-953-177-086-6
Prijevod: Josipa Lukšić

 Sadržaj: Lidija, Ruta, Noemi i Rahela legendarne su žene u Bibliji koje nas mogu ohrabriti, nadahnuti i učvrstiti. Iako su one živjele u drugim vremenima, one su nam ogledalo koje nam pomaže u boljem razumijevanju naših životnih događanja. Pokušajmo jedno vrijeme hodati u njihovim cipelama i otkriti gdje nas Bog vodi.
Osobna iskustva Elisabeth Mittelstadt utkana u biblijska izvješća, iskreno su ispričana njenim jedinstvenim stilom s dozom humora i na jedan zanimljiv način.

 

R.I.P. (REST IN PEACE)
PRIČA O TROJICI KOJI SU NA PRAVOM ODMORU

Veličina: 15×10 cm, 160 str.
Izdanje: Euroliber, 2013., Split
Naslov originala: Riposino In Peace
Prijevod: Lijić Valerija

Sadržaj: Rest in peace – knjiga sadrži biografije 14 legendarnih glazbenika, od kojih je većina umrla mlada. Oni su stalno u život provodili ono što su drugi propovijedali: “Živi brzo, umri mlad i ostavi na posteru još uvijek privlačno tijelo.”
Bernd, Franz i Joe, trojica otkačenih tipova svoga vremena, imitirali su svoje rock idole, živjeli pod punim gasom i željeli do kraja okusiti svaki trenutak.
Pročitaj njihov priče koje ostavljaju bez daha i vidjet ćeš kako su na čudesan način uspjeli preživjeti svoje ludosti i kako su na kraju pronašli istinski odmor i pravi mir za svoje duše.

 

FRANZ FREAKS AND FRIENDS
IZVAN PROSTITUCIJE DROGE I NASILJA

Veličina:18 x 11 cm, 96 str.
Izdanje: Euroliber, 2006., Split
ISBN: 953-6423-12-X

Sadržaj: Knjiga je govori o svjedočanstvima mladih ljudi koji su ušli u drogu i kriminal došli do zatvora i samog dna, ali su dali priliku Bogu da ih izbavi. Knjiga govori o Franzu Huberu, Mariju B., Roku Kerovcu, Jean P, te daje osnovne smjernice o zamkama koje se nude u drogi i muzici, ali i o izlazu i putu Bogu.

 

 

 

PUT DO ISTINE
Istinita priča Muslimanke iz bih koja je susrela Isusa
ANA S. T.

Veličina: 20×13 str., 184 str.
Izdanje: Logos,  2018., Daruvar
ISBN: 978-953-8074-22-6                    

Sadržaj: Potresno svjedočanstvo muslimanke iz BiH koja je u najmračnijem trenutku svoga života, suočena sa smrću, susrela Isusa Krista.
Bila je neželjeno dijete oca pijanice, uspješna karijeristkinja koja nije razmišljala o Bogu, zlostavljana žena i odbačena ljubavnica…
U knjizi sam ispričala sve: od rođenja do trenutka kada sam susrela Krista, jer cijela priča je puna uspona, padova, razočarenja – to je velika potrga sa istinom i ljubavlju.
Ne tragamo li svi mi upravo za tim?
Kroz sve sam to prošla ne shvaćajući da nada mnom bdije živi Bog, koji strpljivo čeka da ga primjetim, ada mu se obratim i zatražim njegovo vodstvo.
Danas imam sretnu obitelj, službu za nerođenu djecu, braću i sestre, a Isus Krist je moja bezuvjetna ljubav i Istina. On je moj život.

 

ŠTO MLADI TREBAJU ZNATI O LJUBAVI ZALJUBLJIVANJU I SEKSU
GEORGE EAGER B.

Veličina: 21×15 cm, 228 str.
Izdanje: Logos, 2018., Daruvar
Naslov originala: What Teens Want To Know Aboat Love, Dating And Sex
ISBN: 978-953-8074-21-9
Prijevod: Đikić Dragana, Vidaković Martina

 Sadržaj: Što je prava ljubav?, Kako privući osobu suprotnog spola?, Kako zadovoljiti iščekivanja osobe s kojom izlaziš? Kojih pet zakona djeluje u odnosima između djevojke i mladića?, Koliko je daleko “predaleko”?

 

 

 

PROBLEMI, BOŽJA PRISUTNOST I MOLITVA
WELLS MICHAEL     

Veličina: 20×13 cm, 188 str.
Izdanje: Logos, 2016., Daruvar
Naslov originala: Problems, God’s Presence & Prayer
ISBN: 978-953-8074-07-3
Prijevod: Srnec Božica

Sadržaj: Kršćani imaju probleme baš kao svi drugi ljudi. Financijski problemi, bračna neslaganja, bolesti, usamljenosti, crkveni raskoli, što god vam padne na pamet. Kršćani kroz sve to prolaze.
To obeshrabruje, a ponekad i pogoršavamo probleme zamišljajući da su oni Božja kazna za naša prošla nedjela. To je posebno istiniti ako propustimo vidjeti Božje djelo u našim životima, ako ne uživamo u svom molitvenom životu ili ako se čini da je naš odnos s Bogom na određenoj udaljenosti.
U knjizi autor pokazuje kako možemo iskusiti radost bliskog odnosa s Bogom. Kroz biblijsko učenje i primjere iz života, on nam pokazuje kako naš otac pun ljubavi koristi probleme da bi nas u vjeri privukao bliže sebi, a ne da nas odurne od sebe i odbaci. Otkriti ćemo da ćesto odgađamo testove jer se pouzdajemo u naše vlastite metode suočavanja – svađu, depresiju, marljiv rad, srdžbu – umjesto predavanja Bogu kako bi On imao totalnu kontrolu nad situacijom.

 

IZGUBLJEN U PUSTINJI 
Pronađi svoj put prema životu pobjede i izobilja
WELLS MICHAEL

Veličina: 20×13 cm, 211 str.
Izdanje: Logos, 2016., Daruvar
Naslov originala: Sidetracked In The Wilderness
ISBN: 978-953-6639-90-8
Prijevod: Srnec Božica

 Sadržaj: Jesi li obeshrabren svojim duhovnim napredovanjem? Pitaš li se što je Isus mislio kada je govorio o izobilju? Boriš li se s porazom… sa sukobima u odnosima… s grijesima koje jednostavno ne možeš pobjediti?
Knjiga će ti pomoći da se vratiš na put dosljednog kršćanskog hoda. Počevši s poglavljem “Izgubljen i nađen i ponovo izgubljen”, autor te vodi natrag u jednostavnost vjere postavljanjem četiri principa i obećanjima Evanđelja. U ovoj nadahnjujućoj knjizi punoj nade, Wells također vrlo otvoreno piše o vlastitim borbama, govori nam kako on “ponovo zadobio izgubljenu jednostavnost i stekao radost koja je moja u Gospodinu”.
Ako tvoj život obilježavaju frustracije, osrednjost i neuspjeh, ti možeš danas preobraziti svoj život u život radosti, svrhe i oduševljenja. Otvori stranice knjige Izgubljen u pustinji. Otkrit ćeš put natrag u duboku vjeru koja trajno ostaje.

 

BAJKERSKA BIBLIJA
NOVI ZVJET     

Veličina: 15×10 cm
Izdanje: Hrvatski Biblijski Nakladnik, Varaždin
Naslov originala: Bikers Bible
ISBN: 978-3-942738-75-0
Prijevod: Bobek Kristina

Sadržaj: U bajkerskoj Bibliji koristi se prijevod Novog Zavjeta Varaždinske Biblije uz brojna svjedočansta obraćenih bajkera u prilogu.

NADA NEBA
Utjeha u danima tugovanja
Elizabeth Mittelstadt

Veličina: 21×14 cm, 128 str.
Izdanje: Izvori, 2018., Osijek
Naslov izvornika: Ein hauch vom himmel
ISBN: 978-953-177-092-7
Prijevod: Lekić Martina  

Sadržaj: Suočavanje s boli uvijek je bolno iskustvo i dugotrajan proces. No usred tugovanja možemo proći, ali sjećanje ostaje. Postoje i one stvari koje mi možemo učiniti kako bismo lakše prošli kroz vrijeme tugovanja. A čuda postoje – čak i u smrti.
Ova će vam knjiga pomoći da se suočite sa stvarnošću smrti i nastavite živjeti nakon doživljenog gubitka.
Ona pruža utjehu, daje savjet i novu inspiraciju koja dolazi od Izvora svakog mira.
Kao i mnoge druge knjige Elisabeth Mittelstaedt i ova je prožeta mnoštvom svjedočanstava mnogih osoba koje su se suočile sa gubitkom voljenih.

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •     Božićne  priče koje pokreću  srca
 •     Čudo Božića
 •     Darovi koje nebo šalje
 •     Prilično burno
 •     Psalam u mom srcu
 •     Starim pa što?
 •     Svjetlo na kraju tunela
 •     U mojim cipelama

 

ZAŠTO U BOGA TREBA VJEROVATI
Đorđe Gvozdić

Veličina: 18×11 cm, 92 str.
Izdanje: Izvori, 2014., Osijek
Naslov izvornika: Zašto u Boga treba verovati
ISBN: 978-953-177-078-1
Prijevod: Danijela Horvat

Sadržaj: Svrha ove knjižice jest da na brz i sažet nači  omogući upoznavanje sadržaja koji je dans predmet čestih pitanja o crkvi i vjeri. Isto tako, njezin je cilj upoznati čitatelje s onime što, prema Bibliji, kršćanski praktičan život podrazumjeva, te pojasniti na koji način to utemeljeno na Svetom pismu. Uz svaku izjavu ili spomenutu doktrinu navedeni su biblijski stihovi kao i biblijske osobe koje o tome govore.
Knjiga pobliže govori o slijedećim temama: Isus jedini spasitelj, što je sekta, religija i kršćanstvo, tko je kršćanin što je grijeh, zašto Bog dopušta zlo, biti svjedok za Boga.

 

PRIJATELJSTVO
Božji radni metod
Stojan Gajicki

Veličina: 22,5×15 cm, 175 str.
Izdanje: MBM-PLAS, 2018., Novi Sad
ISBN: 978-86-84999-73-5

Sadržaj: Čovječanstvo ne uspjeva naći sklad sa prirodom i međuljudskim odnosima. Stranice povijesti su ispisane krvavim slovima. U potrazi za novim metodama svijet ulazi u sve veću nemoć.
Čovjek je stvoren na Božju sliku, na raspolaganju su nam ogromni resusrsi. Odvojen od Stvoritelja čovjek nije u stanju ih upotrebljavati na ispravan način. Kroz Isusa Krista Bog je izmirio svijet sa sobom. Rješenje postoji u čovjekovom obnovljenom prijateljstvu sa Bogom koji otvara vrata ozdravljenju svih međuljudskih odnosa.
Sistem je oduvjek bio čovjekov princip rada. Svi dosadašnji političko ekonomski sistemi su se pokazali kao promašaj. Većina religioznih sistema na uspjeva predstaviti Boga onakvim kakav on je. “Narodi se zalud trudili, puci se za oganj mučili.” Jer 51: 58. Čovjek ne može stvoriti savršeni sistem. Ima li nade?
Prijateljstvo je izumiruća životna vrsta, dimenzija. Ali, nije mrtva. Isus sa malom grupom svojih prijatelja promjenio je tijek povijesti. Posao još nije gotov. Moramo se vratiti Božjem principu – prijateljstvu – ako želimo promjeniti smjer svijeta – sa staze samouništenja na put.

 

OBNOVA BOŽJEG LIKA U NAMA
Stojan Gajicki

Veličina: 20,5×14,5 cm, 187 str.
Izdanje: MBM-PLAS, 2014., Novi Sad
ISBN: 978-86-84999-73-5

Sadržaj: Svaka osoba rudnik je zlata, polje u kome se krije jedan biser. Definicija manje vrijednosti nedostojna je ljudskog bića! Stvoreni smo na Božju sliku: najvredniji dar nisu sposobnosti već osobnost!
“Ne plaši se sebe, već se usudi živjeti svoju posebnost u potpunosti, ali na dobro drugima.”
Ljepota raznovrsnosti, Božjeg mozaika, je u specifičnoj vrijednosti svakog čovjeka!
Svjet je storio sistem koji nas zavodi da uspoređujući donosimo zaključke o vrijednosti ljudi. Takvo vrednovanje nameće borbu za dokazivanje i stvara komplekse, najčešće manje vrijednosti.
“Reći da životu znači reći i da sebi. Da čak i onoj osobini koja se najviše protivi promjeni – od slabosti u vrlinu.”
U Božjim smo očima svi jedinstveni, a oni se ne mogu uspoređivati. Radosna vijest je da Bog ne traži da postaneš nešto da bi te prihvatio, cijenio i volio. Silom svoje ljubavi otkrivenoj u Evanđelju On želi otkriti biser u svakom od nas, da obnovi svoj lik u nama.

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •     Nevesta se sprema
 •     Postoji li život posle razočarenja
 •     Razotkrivanje
 •     Silnici ili očevi

 

USKRSNUTI S ISUSOM
Josip Mikulić

Veličina: 21×14,5 cm, 367 str.
Izdanje: Kršćansko humanitarna udruga “Moj bližnji”, 2005., Zagreb

Sadržaj: Knjiga predstavlja pisane kratke propovijedi koje su bile govorene preko Trans World Radia posredstvom udruge Val evanđelja.
Kroz kratke propovjedi govori se o temama Božje ljubavi, grijehu i spasenju, govoru Božjem, pozivu i obećanju, Evanđelju sili Božjoj za spasenje, vjerniku i njegovom životu u Bogu, trpljenju Isusa Krista, o nadi u uskrsnuće sa Kristom.

 

 

 

CRKVA: NOVI BOŽJI NAROD
Timothy Savage

Veličina: 21×15 cm, 38 str.
Izdanje: Radosna vijest, 2018.
Naslov izvornika: The Church: God’s New People
Prijevod: Matasić Sanja

Sadržaj: Knjižica govori o Crkvi i Božjem planu o spasenju Božjeg naroda, jedinstvu u Crkvi i njezinom dosegu djelovanja.
Poziv lokalne crkve ne može biti uzvišeniji nego što jest. Pozvana da bude svjetlo svijetu, da bude jedinstvena obitelj među rezdjeljenim zemaljskim obiteljima, da bude nastanjena Kristom osobno, da bude zjenica Božjeg oka, da bude urezana u Kristove dlanove, da pronosi slavu slike Svetog Trojstva, da bude utjelovljenje beskonačne ljubavi križa, da bude grupni portret, ljepši nego bilo koji u svijetu – to je Crkva, lokalna crkva, novi Božji narod. Knjižica je ispovjed vjere pokreta The Gospel Coalition, evanđeoski pokret posvećen Kristovu evanđelju i transformaciji prakse služenja na temelju Svetoga pisma (www.radosnavijest.com).

 

VOĐENI VJEČNOŠĆU
Učinite da vam se život računa i danas i zauvijek
John Bevere

Veličina: 23×15 cm, 329 str.
Izdanje: Syloam, 2018., Silbaš
Naslov izvornika: Driven By Eternety
ISBN: 978-80-89414-91-8
Prijevod: Musulin Marijeta

Sadržaj: Kako će izgledati vaša vječnost?
Što bi bilo da saznate da ste dio eksperimenta u kojem će u slijedeća 24 sata odrediti kvalitetu vašeg ostatka života? Sve od posla koji obavljate do četvrti i kuće u kojoj živite, bit će određeno time kako upravljate jednim jedinim danom. Kako biste se odnosili prema vremenu? Biste li živjeli svrhovito ili biste prepustili stvari slučaju i nadali se najboljem?
Ta ideja može se učiniti napregnuto, no nije. Ona, zapravo, vrlo sliči tomu kako će vaši izbori danas utjecati na vašu sudbinu zauvijek.
U knjizi autor koristi alegoriju koja otvara oči te brojne stihove Pisama da oslika živu sliku način na koji naš zemaljski život oblikuje naše vječno postojanje.
Život poslije posljednjeg daha predstavlja mnogo više od samog odredišta. Nemojte čekati da bude prekasno. Otkrijte sada kako možete učiniti da vam se život računa i danas i zauvijek.

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •     Bliže Bogu
 •     Dobro ili bog?
 •     Đavolov mamac
 •     Nagrada časti
 •     Ovako govori Bog?
 •     Pobjeda nad strahom
 •     Pod zaštitom
 •     Slamanje duha bojažljivosti i zastrašivanja
 •     Strah Gospodnji

 

BIBLIJA NA DJELU
Božja istina o iskupljenju
Ilustrirao Sergio Cariello

Veličina: 22×14,5 cm, 752 str.
Izdanje: OM EAST, 2017., BiH
Naslov izvornika: The Action Bible
ISBN: 978-0-7814-4499-6
Prijevod: Aleksandra Striković

Sadržaj: Biblija na djelu sadrži preko 200 kratkih priča napisanih prema kronološkom slijedu, zbog čega je lako pratiti tijek biblijske povijesti i njezin razvoj ka vrhuncu. Ove priče prenose suvremenom čitatelju biblijsku istinu moćno i jasno. Izuzetan spoj jasnog pisanja i dramatičnih slika svojom privlačnošću prelazi sve dobne granice.

 

 

BIBLIJA PLUS

Uvez: Kožni uvez, zlatni obrub
Veličina: 24,5 x 17 cm, 1991 str.
Izdanje: Life Publishers International, Springfield, Missouri, USA, 2018.
ISBN: 978-0-7361-0599-6
Prijevod: Ivan Šarić, 4. izdanje

Sadržaj: Biblija Plus nastala je kad je pastor Don Stamps kao misionar u Brazilu uvidio potrebu da kršćanskim pastorima providi Bibliju koja će ih usmjeriti i uputiti u njihovom propoviedanju, poučavanju te im pomoći u teološkom razumjevanju.
U Bibliji Plus nastoji čitetelja navesti da dublje zaroni u Božju riječ dajući objašnjenja pojmova, ojašnjenja glavnih tema, referenci na biblijski tekst, kronologiju događanja, konkordancu, karte,…

 

 

 

BIBLIJA PLUS
Priručnik

Veličina: 29×21 cm, 61 str.
Izdanje: Life Publishers International, Springfield, Missouri, USA, 2018.

Sadržaj: Biblija Plus nastala je kad je pastor Don Stamps kao misionar u Brazilu uvidio potrebu da kršćanskim pastorima providi Bibliju koja će ih usmjeriti i uputiti u njihovom propoviedanju, poučavanju te im pomoći u teološkom razumjevanju.
U Bibliji Plus nastoji čitetelja navesti da dublje zaroni u Božju riječ dajući objašnjenja pojmova, ojašnjenja glavnih tema, referenci na biblijski tekst, kronologiju događanja, konkordancu, karte,…

 

 

 

NA PUTU / UNTERWEGS
Pjesmarica uz CD
Mjuzikids
Veličina: 29,5x21cm, 62 str.
Izdanje: Mjuzikids, 2014., Zagreb
ISBN: 979-09013650-0-1
Sadržaj: Sadrži pjesme: 1.Vremeplov, 2.Budi jak i hrabar (Jos 1:8-9), 3.Baš je fora što te vidim, 4.Jedna kap, 5.Stat, ćut i poslušat, 6.Blizu je Jahve (Ps 34:18-20), 7.Svu svoju brigu, 8.Pustite djecu k meni (Mk 10:14-16), 9.Kao Jonatan, 10.Ne dopusti (Rim 12:21),11. Pun pogodak (Ps 139:14), 12.Do neba (Ps 108:4-6),13. Bog će obrisat svaku suzu (Otk 20: 4,5b,6).
Na Njemačkom: 1. Die Gute, Gotes, 2. Ich Lass Dich Nicht Los, 3. Gott Du Bist, Mein Gott, 4. All Eure Sorge Weft Auf Den Herrn, 5. Lasst Die Kinder Zu Mir Kommen, 6. Einfach Super Dich Zu Sehen, 7. Fruchte Dich Nicht, 8. Deine Gnade, 9. Der Herr Behute Dich, 10. Mein Haus Soll Ein Bethaus Sein

 

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •      Božić tak je cool
 •      Fenomenalno, baš je to… !
 •      Pismo s neba
 •      Sidro / anker
 •      Uvijek s nama

 

SIX STRING WORSHIP
Andrej Grozdanov & International Praise Community

Veličina: 72 min..
Izdanje: Bonorecords, 2018., Rijeka

Sadržaj: Album sadrži skladbe: 1.All Heaven Declares, 2.Draw Me Closer, 3.Thank You For Saving Me, 4.When The Music Fades, 5.Lord, I Need You, 6.El Shaddai, 7.Open The Eyes Of My Heart, 8.Here I Am To Worship, 9.I See The Lord, 10.I Give You My Herat, 11.Faithfull One, 12.Healing Rain, 13.Here I Am to Worship, 14. Thank You For Saving Me.
Posebnost je ovog albuma što prije svake skladbe je kratki uvod autora ili voditelja slavljenja dajući kratki uvid u nastanak pjesme ili neko svjedočanstvo vezano za pjesmu.
Album je snimljen uživo u Kastvu sa poznatim glazbenicima sa hrvatske glazbene scene.

 

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •      Acoustic Song Of Faith
 •      An Acoustic Christmass

 

EVO ME
Ksenija Sopić

Veličina: 41 min..
Izdanje:  2018.

Sadržaj: Ovo je drugi autorski album Ksenije Sopić te sadrži slijedeće pjesme: 1.Tijelo Kristovo, 2.Ne boj se jer ja sam te otkupio, 3.Kao orao, 4.Postojano gledam Gospodina, 5.Samo ti si važan, 6.Sjećaj se, 7.Mi hodamo u danima svjetla večernjeg, 8.Maranatha, dođi Isuse, 9.Evo me.

 

 

 

Drugi naslovi istog autora u biblioteci:

 •      Ne boj se samo vjeruj

 

JEDNOM TAMO
Ivan Špičak

Veličina: 39 min..
Izdanje: Bonorecords, 2018.

Sadržaj: Album je kompilacija poznatih kršćanskih himni izvedenih u jazz stilu. Na albumu možete pronaći slijedeće pjesme: On vodi me, Je’l istina?, Sretna sigurnost, Kreni sad, Jesi li očišćen, Bog je započeo, Nema problema, Sretan sam, Čovjeće moli se, Jednom tamo.

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Radosna vijest
Severinska 16
HR-10000 Zagreb

Telefon: 01 3352 503
Web: www.epc.hr

Pastor: Goran Punda
HR-10000 Zagreb

Mobitel: 098 620 883
E-mail: gpunda@gmail.com