Vukovar – Agape

Bogoslužja

Nedjelja 17:00 bogoslužje
Utorak 19:00 molitva
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
Petak 19:00 molitva

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Agape
12 Hrvatskih redarstvenika 31
HR-32010 Vukovar

Pastor: Slave Velešanov
HR-31000 Osijek
Mobitel: 095 394 3735
E-mail: svelesanov@gmail.com