Pula – Hosana

Bogoslužja

Nedjelja 10:00 bogoslužje

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Hosana
Maksimijanova 10
HR-52100 Pula

Pastor: Nebojša Đurić
HR-52100 Pula
Mobitel: 097 783 5828
E-mail: nebojsa.duric@gmail.com