Jelisavac

Bogoslužja

Nedjelja 10:00 bogoslužje

Kontakt

Evanđeoska pentekostna crkva
Jana Žiška 26a
HR-31225 Jelisavac

Starješina: Ivan Kral
HR-31225 Jelisavac
Telefon: 031 605 252